Opinia Scratch

 

,,Jestem zadowolona z przebiegu szkolenia „Podstawy programowania w Scratchu”. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty szkoleń e-learningowych. Zarówno czas trwania kursu, jak i ilość zadań do wykonania były wystarczające. Czekam na kolejne kursy!”
                                                                                            

Dorota Małek

Opinia Narzędzia TIK w pracy nauczyciela

 „Szkolenie „Narzędzia TIK w pracy nauczyciela” uważam za w pełni profesjonalne. Forma kursu w trybie e-learningowym angażowała mnie jako uczestnika i zachęcała do aktywności. Pozwoliła na nabycie wiedzy i umiejętności z wybranych programów przydatnych w pracy nauczyciela w miejscu zamieszkania, w terminie i rytmie zajęć dostosowanym do moich indywidualnych potrzeb”.        

                                                Ewa Janiszewska

Opinia Scratch – wersja Premium

 „Szkolenie „Podstawy programowania w Scratchu” pod względem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym zostało zrealizowane na wysokim poziomie. Kontakt z opiekunem uważam za bardzo dobry, ponieważ wszystkie niejasności były szybko rozwiązywane. Podsumowując, bardzo podoba mi się forma szkoleń e-learninowych”.        

                                                Agnieszka Kret

Nauczyciel-Przyszłości-1-e15186055439961

Więcej informacji o projekcie

Czasopismo N@uczyciel

Tematyka

„W centrum naszych zainteresowań znajdują się nowoczesne metody nauczania oraz nowe technologie – niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela”

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY
Grzegorz Jasiński
g.jasinski@ocdn.pl

BIURO REDAKCJI
Anna Jasińska
a.jasinska@ocdn.pl
Biuro czynne w godzinach 10:00-14:00

KOREKTA
Julia Piotrowska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD
Andrzej Gurba
kontakt@andrzejgurba.pl

Współpraca

Reklama w czasopiśmie N@uczyciel może przyjmować kilka form:

  • klasyczna reklama
  • artykuł sponsorowany
  • wywiad sponsorowany

N@uczyciel to czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez OCDN od 2012 roku wyłącznie w wersji elektronicznej. Czasopismo jest skierowane do nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką edukacyjną. Pragniemy uczestniczyć w tworzeniu i doskonaleniu nowoczesnego systemu edukacji, promując ciekawe inicjatywy oraz innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Tematyka czasopisma obejmuje przede wszystkim bieżące sprawy związane z edukacją, jak również specjalistyczne zagadnienia dedykowane węższej grupie naszych odbiorców np. nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przedmiotów ścisłych, nauczyciel języków obcych, czy dyrektorzy.

Dla autorów

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu czasopisma „N@uczyciel”.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, studentów kierunków pedagogicznych, osoby zainteresowane tematyką edukacyjną oraz różnego rodzaju instytucje do nadsyłania swoich tekstów.

Jesteśmy ciekawi Państwa doświadczeń, osiągnięć, pomysłów i przemyśleń. Chętnie przeczytamy o ciekawych projektach i nietypowych rozwiązaniach w edukacji.

Osoby zainteresowanie publikacją własnych tekstów prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@ocdn.pl

Najnowszy numer

Archiwum

Numer 1/2018

    Aktualności Kreatywne spotkania w Grotesce Internetowy system aktów prawnych w pracy dyrektora, czyli jak być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego – Angelika Pietras

,,Obecnie uczniowie na co dzień korzystają z portali społecznościowych oraz serwisu YouTube, więc pokażmy im nowe – edukacyjne – zastosowanie tych narzędzi.”

BeciaW

Bernardeta Wójtowicz

dyrektor ds. programowych

„Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli stworzone zostało dla nauczycieli i z myślą o nauczycielach. Staramy się aby nasze szkolenia oraz kursy utrzymywały się na wysokim poziomie merytorycznym”

Grzegorz na stronę zdj

Grzegorz Jasiński 

Prezes Zarządu