Nowoczesne technologie w edukacji – platforma Moodle

Nowoczesne technologie w edukacji – platforma Moodle

Moodle to darmowa platforma przeznaczona do nauczania oraz uczenia się przez Internet.

Może być ona wykorzystywana zarówno do zajęć prowadzonych w pełni on-line, jak i do uzupełniania tradycyjnych kursów. Elastyczna oraz prosta w obsłudze jest coraz częściej używana przez uniwersytety, szkoły oraz osoby prywatne, zajmujące się kształceniem innych.

Dla kogo moodle?

Platforma przeznaczona jest dla nauczycieli oraz dla uczniów – lektor, który aktywuje kurs z reguły przydziela zadania, udostępnia niezbędne materiały oraz stawia pytania, które zmuszają podopiecznych do samodzielnego wyszukania odpowiedzi. Według założeń, strona ta ma polepszyć efektywność nauczania oraz poprawić zdolność współpracy wśród uczniów, którzy na platformie nie tylko korzystają z udostępnionych materiałów ale również mogą dzielić się doświadczeniami oraz opiniami.

Kurs e-learningowy

Wszystkim zainteresowanym, proponujemy kurs e-learningowy „Platforma Moodle dla nauczycieli” skierowany dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, omawiający główne funkcje programu. Mogą Państwo skorzystać z darmowych filmów instruktażowych, materiałów w formie PDF, a także z zadań ocenianych przez opiekuna kursu. Po zakończeniu kursu Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wystawia i wysyła zaświadczenie ukończenia szkolenia.