Numer 6/2013

Numer 6/2013

Aktualności

 • Karolina Tarnawa – Maj pod lupą. Podsumowanie miesiąca
 • Agnieszka Bartkowiak – Maturalny skrót informacji
 • Małgorzata Bukała – Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie

Bliżej szkoły

 • Lidia Łosko – Z mediami za Pan brat!
 • Gabriela Zawadzka – Poradnik wycieczkowy: Białystok
 • Agnieszka Bartkowiak – Rola i miejsce rodzica w szkole
 • Beata Szott – Mnemotechnik i jak pomóc pamięci? Część III

Temat numeru: Egzaminacyjny zawrót głowy

 • Beata Ciężkowska – Specyfika pracy z uczniem zdolnym
 • Maria Piękoś – Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zuzanna Klęka -Talent wrodzony
 • Katarzyna Tarnawa – Uczeń niepełnosprawny w Twojej klasie
 • Anna Dziedzic – Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym

Z życia nauczycieli

 • Izabella Dylawerska – Dziecko z zaburzeniami koncentracji w szkole
 • Wytropiony Belfer: Grażyna Makieła, rozm. Justyna Mastalerz
 • Beata Ciężkowska – Jak wciąż kochać zawód nauczyciela