Podstawy prezentacji multimedialnych - PowerPoint 2007

Powrót do listy e - kursów

POCZĄTEK:
30 kwietnia 2018
CZAS TRWANIA:
4 tygodnie
CENA
199,00 

PROWADZĄCY:

Adres

e - learning   Zobacz mapę

PowerPoint 2007 to podstawowy program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wchodzi on w skład pakietu biurowego  Microsoft Office.

Kurs obejmuje podstawowe funkcje programu oraz tworzenie samodzielnych prezentacji korzystając z dostępnych narzędzi. Jego obsługa stanowi podstawę warsztatu informatycznego każdego nauczyciela.

 

Kurs obejmuje 30 godzin pracy indywidualnej uczestnika, do wykonania ma on 4 moduły.

Szczegółowy opis modułów:

 

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • instalację programu PowerPoint 2007
 • zapisywanie prezentacji w różnych formatach
 • dodawanie slajdów
 • dodawanie tła do prezentacji
 • tworzenie nowych gradientów

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy

 • wprowadzanie i edycję tekstu na slajdach
 • dodawanie pól tekstowych
 • dodawanie kształtów
 • dodawanie obiektów ClipArt
 • najważniejsze elementy wchodzące w skład prawidłowo wykonanej prezentacji

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy

 • dodawanie zdjęć z pliku
 • edycję zdjęć, zmianę ich rozmiaru
 • dodawania kształtów i ramek
 • tworzenie albumów fotograficznych według schematów i samodzielnie

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy

 • automatyczne przełączanie slajdów
 • dodawanie filmów do prezentacji
 • dodawanie muzyki do prezentacji
 • dodawanie kilku utworów jako tła prezentacji

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy

 • dodawania przejść między slajdami
 • zmianę prędkości przejść
 • dodawanie dźwięku przejścia
 • dodawanie animacji wizualnych i dźwiękowych
 • obsługę chronometrażu
 • ustawianie kolejności odtwarzania animacji multimedialnych

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy

 • wstawianie i edycję tabeli
 • wstawianie i edycję wykresów
 • wstawianie i edycję SmartArt

 

Realizując kurs otrzymasz:

 • filmiki instruktażowe wzbogacone komentarzem lektora – prezentujące konkretne czynności
 • zadania do samodzielnego wykonania i samodzielnego sprawdzenia
 • zaświadczenie i certyfikat  potwierdzające udział w kursie e-learningowym

Korzyści wynikające z udziału w kursie:

1) dużym udogodnieniem jest elastyczność w trakcie realizacji kursu! Zadania w każdym module możesz wykonywać przez tydzień, dzięki czemu masz możliwość dostosowania czasu pracy do codziennych obowiązków. W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie realizacji kursu do 6 miesięcy od rozpoczęcia,

2) możliwe jest rozpoczęcie modułu w każdy poniedziałek, co wpłynie na Twoją systematyczność wykonywania zadań na platformie, realizując kurs, uczysz się na konkretnych przykładach, zwiększając tym samym praktyczne umiejętności.