Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w programie App Inventor

Powrót do listy e - kursów

POCZĄTEK:
30 kwietnia 2018
CZAS TRWANIA:
6 tygodni
CENA
349,00 

PROWADZĄCY:

Adres

e - learning   Zobacz mapę

App inventor to darmowa aplikacja komputerowo – internetowa umożliwiająca tworzenie aplikacji na smart fony tablety i inne urządzenia działające w systemie Android.

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat funkcji programu oraz możliwości, jakie ona daje.

Kurs obejmuje 40 godzin pracy indywidualnej uczestnika, do wykonania ma on 6 modułów.

Szczegółowy opis modułów:

W module I uczestnik pozna i przećwiczy:

 • co to jest App Inventor,
 • w jaki sposób założyć konto na platformie AppInventor,
 • jak zainstalować emulator Androida,
 • jakie są podstawowe komponenty AppInventora,
 • co to są etykiety i pola tekstowe,
 • jak działa edytor bloków,
 • napisze i przetestuje pierwszą aplikację – powitanie użytkownika, jak dodawać zdjęcia, jak wykorzystywać dźwięk.

W module II uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jakie komponenty znajdują się w kategorii Drawing and Animation,
 •  jak rysować okręgi i linie, jak w aplikacji wykorzystać obiekt Slider,
 •  do czego służy czujnik Accelerometer,
 •  jak przesłać aplikacje na nasz telefon,
 • dodatkowe możliwości obiektów z grupy Drawing and Animation.

W module III  uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak korzystać z bloków matematycznych i logicznych do rozbudowy aplikacji,
 • jak napisać przykładową aplikację: zamiana stopni na radiany,
 •  jak napisać aplikację losującą szczęśliwy numerek,
 • jak działa instrukcja warunkowa If..Else,
 •  jak korzystać ze zmiennych,
 • jak wykorzystać złożoną instrukcję warunkową do wyświetlenia jednego z wielu komunikatów, działanie pętli.

W module IV uczestnik pozna i przećwiczy:

 •  jak napisać aplikację rozwiązującą równanie kwadratowe,
 •  jak wykorzystać komponent TextToSpeetch,
 • jak poprawić estetykę wyglądu naszej aplikacji,
 •  jak obliczyć średnią ważoną ocen z danego przedmiotu,
 •  jak odtwarzać filmy, co to jest lista, jak tworzyć listy tekstowe,
 •  jak wykorzystać liste w aplikacji.

W module V uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak wyświetlić losowy element listy,
 • jak tworzyć dynamiczne listy,
 •  jak tworzyć listy o innych elementach niż tekst,
 • jak korzystać z narzędzia ListPicker,
 •  jakie są własności obiektu Screen (ekranu),
 • jak korzystać z kilku ekranów w jednej aplikacji,
 • jakie komponenty znajdują się w grupie Social, jak wysyłać wiadomość lub jak zadzwonić za pomocą aplikacji.

W module VI  uczestnik pozna i przećwiczy:

 •  jak korzystać z zegara systemowego,
 •  jak wyświetlić nazwę dnia tygodnia w języku polskim,
 •  jak wyświetlić nazwę miesiąca w języku polskim,
 • jak wyświetlić okna komunikatów, wykorzystania bazy danych.

 

Realizując kurs otrzymasz:

 • filmiki instruktażowe wzbogacone komentarzem lektora – prezentujące konkretne czynności
 • zadania do samodzielnego wykonania i samodzielnego sprawdzenia
 • zaświadczenie i certyfikat  potwierdzające udział w kursie e-learningowym

Korzyści wynikające z udziału w kursie:

1) dużym udogodnieniem jest elastyczność w trakcie realizacji kursu! Zadania w każdym module możesz wykonywać przez tydzień, dzięki czemu masz możliwość dostosowania czasu pracy do codziennych obowiązków. W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie realizacji kursu do 6 miesięcy od rozpoczęcia,

2) możliwe jest rozpoczęcie modułu w każdy poniedziałek, co wpłynie na Twoją systematyczność wykonywania zadań na platformie, realizując kurs, uczysz się na konkretnych przykładach, zwiększając tym samym praktyczne umiejętności.