Word - narzędzie pracy nauczyciela

Powrót do listy e - kursów

POCZĄTEK:
30 kwietnia 2018
CZAS TRWANIA:
4 tygodnie
CENA
199,00 

PROWADZĄCY:

Adres

e - learning   Zobacz mapę

Word to najpopularniejszy program do edycji dokumentów tekstowych Znajduje swoje zastosowanie w każdej dziedzinie, dlatego też jego znajomość jest niezbędna.

Dzięki udziałowi w tym kursie uzyskasz wiedzę a temat podstawowych funkcji programu, zdobędziesz umiejętności edycji tekstu w łatwy i sprawny sposób.

 

Kurs obejmuje 25 godzin pracy indywidualnej uczestnika, do wykonania ma on 4 moduły.

Szczegółowy opis modułów:

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • budowanie okna edytora
 • tworzenie wcięć akapitu
 • zastosowanie funkcji nieprzechodzenia do kolejnej linii
 • wyrównywanie tekstu na stronie
 • pokazywanie znaków niedrukowanych
 • usuwanie pojedynczych liter z końca wiersza
 • wyłączanie automatycznej autokorekty
 • wyróżnianie fragmentu tekstu
 • zmiana odstępu między wierszami

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • formatowanie tekstu
 • zmienianie odległości między literami
 • zamienianie małych liter na drukowane
 • poprawianie złego formatowania
 • podział tekstu na kolumny
 • używanie tabulatora
 • stosowanie podziału strony

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • tworzenie listy numerowanej
 • tworzenie listy punktowanej
 • zmienianie punktora
 • tworzenie listy wielopoziomowej
 • zmienianie formatu numeracji
 • zmienianie koloru punktorów
 • tworzenie automatycznego spisu treści

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • rysowanie okręgu i elipsy
 • rysowanie prostokąta i kwadratu
 • wyrównanie rysunku względem testu
 • wypełnianie figury kolorem
 • używanie cieniowania i deseni
 • zmienianie stylu linii tworzącej rysunek
 • grupowanie obiektu
 • wstawiania pola tekstowego
 • wstawianie obiektu smart art

 

Realizując kurs otrzymasz:

 • filmiki instruktażowe wzbogacone komentarzem lektora – prezentujące konkretne czynności
 • zadania do samodzielnego wykonania i samodzielnego sprawdzenia
 • zaświadczenie i certyfikat  potwierdzające udział w kursie e-learningowym

Korzyści wynikające z udziału w kursie:

1) dużym udogodnieniem jest elastyczność w trakcie realizacji kursu! Zadania w każdym module możesz wykonywać przez tydzień, dzięki czemu masz możliwość dostosowania czasu pracy do codziennych obowiązków. W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie realizacji kursu do 6 miesięcy od rozpoczęcia,

2) możliwe jest rozpoczęcie modułu w każdy poniedziałek, co wpłynie na Twoją systematyczność wykonywania zadań na platformie, realizując kurs, uczysz się na konkretnych przykładach, zwiększając tym samym praktyczne umiejętności.