Zastosowanie aplikacji Excel w pracy nauczyciela

Powrót do listy e - kursów

POCZĄTEK:
30 kwietnia 2018
CZAS TRWANIA:
6 tygodni
CENA
199,00 

PROWADZĄCY:

Adres

e - learning   Zobacz mapę

Microscoft Exel to program służący do tworzenia wszelkiego rodzaju baz danych, wykresów oraz przetwarzania danych liczbowych.

W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe funkcje programu i jego zastosowania przydatne w pracy nauczyciela. Zdobędą umiejętności z zakresu tworzenia m.in. statystyk klasowych, przygotowania się do spotkań z rodzicami i aktualizacji danych.

 

Kurs obejmuje 25 godzin pracy indywidualnej uczestnika, do wykonania ma on 4 moduły.

Szczegółowy opis modułów:

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • budowanie okna programu Excel 2007
 • tworzenie prostej listy i zapisywanie plików
 • wstawianie dodatkowej kolumny
 • uzupełnianie automatyczne liczb
 • importowanie danych z pliku tekstowego
 • wstawianie danych z arkusza kalkulacyjnego do innych dokumentów
 • usuwanie hiperłączy skopiowanych ze stron www
 • usuwanie niepotrzebnych danych
 • rozdzielanie tekstu na kolumny

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • obliczanie średniej ocen i sumy liczb
 • wypełnianie kolumn tymi samymi danymi
 • adresowanie względne i bezwzględne

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • funkcje dostępne w arkuszu kalkulacyjnym, stosowanie funkcji „jeżeli”
 • zaokrąglanie
 • wyszukiwanie pionowe
 • ukrywanie i odkrywanie kolumn
 • blokowanie i zaznaczanie niesąsiadujących obszarów

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • tworzenie wykresu kolumnowego, opis osi, modyfikacje wykresu
 • diagram kołowy procentowy, etykiety w postaci procentów
 • formatowanie osi wykresu, zmiana zakresu osi, pokazywanie i odkrywanie linii siatki

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • sortowanie danych wg jednego lub kilku kryteriów
 • filtrowanie danych
 • formatowanie warunkowe, wyróżnianie najlepszych wyników

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • zawijanie, wyrównywanie, enter
 • sumy częściowe, usuwanie
 • wstawianie tła oraz logo

 

Realizując kurs otrzymasz:

 • filmiki instruktażowe wzbogacone komentarzem lektora – prezentujące konkretne czynności
 • zadania do samodzielnego wykonania i samodzielnego sprawdzenia
 • zaświadczenie i certyfikat  potwierdzające udział w kursie e-learningowym

Korzyści wynikające z udziału w kursie:

1) dużym udogodnieniem jest elastyczność w trakcie realizacji kursu! Zadania w każdym module możesz wykonywać przez tydzień, dzięki czemu masz możliwość dostosowania czasu pracy do codziennych obowiązków. W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie realizacji kursu do 6 miesięcy od rozpoczęcia,

2) możliwe jest rozpoczęcie modułu w każdy poniedziałek, co wpłynie na Twoją systematyczność wykonywania zadań na platformie, realizując kurs, uczysz się na konkretnych przykładach, zwiększając tym samym praktyczne umiejętności.