Małgorzata Łabuda

Małgorzata Łabuda

Kursy

ID Nazwa kursu Czas trwania Początek
LaTeX – poziom średniozaawansowany 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
Podstawy języka LaTeX 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
Narzędzia Google w pracy nauczyciela 8 tygodni 30 kwietnia 2018
Platforma Moodle dla nauczycieli 8 Weeks 30 kwietnia 2018
Word – narzędzie pracy nauczyciela 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
Podstawy prezentacji multimedialnych – PowerPoint 2007 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
GeoGebra – poziom podstawowy 6 tygodni 30 kwietnia 2018
Wykorzystanie darmowych narzędzi i aplikacji internetowych w pracy nauczyciela 8 Weeks 30 kwietnia 2018