kursy e-learningowe strona 2

Wszystkie Kursy dla rad strona 1 Kursy dla rad strona 2 kursy e-learningowe strona 2 kursy e-learningowe strona 1
ID Nazwa kursu Czas trwania Początek
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela 6 tygodni 30 kwietnia 2018
Platforma Moodle dla nauczycieli 8 Weeks 30 kwietnia 2018
Word – narzędzie pracy nauczyciela 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
Podstawy prezentacji multimedialnych – PowerPoint 2007 4 tygodnie 30 kwietnia 2018
GeoGebra – poziom podstawowy 6 tygodni 30 kwietnia 2018
Zastosowanie aplikacji Excel w pracy nauczyciela 6 tygodni 30 kwietnia 2018
GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli. 8 tygodni 30 kwietnia 2018
Strona 1 z 11